پشتیبانی
24 ساعته
02188863189

info@mellimizban.com

نوشته ها


login-mellimizban

معمولا از طریق آدرس های زیر میشود وارد کنترل پنل خود شوید:

http://yourdomain:2083 و http://yourdomain:2082

صفحه ورود به سی پنل باز میشود به شکل زیر:

login-mellimizban

منظور از yourdomain آدرس دامنه ای است که از ملی میزبان سرویس میزبانی برای آن گرفته اید. پس از رفتن به آدرس فوق، پنجره ای باز می شود که از شما Username و Password می پرسد.
این اطلاعات از طریق ایمیل از سمت ملی میزبان برای شما ارسال شده است. در صورتی که این username  یا password را فراموش کرده اید، در سیستم پشتیبانی با ما مطرح کنید.

در صورتی که اطلاعات صحیح را وارد کنید و روی “Login” کلیک کنید با موفقیت وارد کنترل پنل خواهید شد.

 

cpanel-mellimizban