سبد خرید

25,000 تومان
سالانه
پلن برنزی
200 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ادد دامین ندارد
کنترل پنل سی پنل
25.000 تومان سالیانه
50,000 تومان
سالانه
پلن نقره ای
500 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ادد دامین ندارد
کنترل پنل سی پنل
50.000 تومان سالیانه
75,000 تومان
سالانه
پلن طلایی
فضا 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
ادد دامین نامحدود
کنترل پنل سی پنل
75.000 تومان سالیانه
90,000 تومان
سالانه
پلن ویژه
فضا 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
ادد دامین نامحدود
کنترل پنل سی پنل
90.000 تومان سالیانه